Uppdrag till PN-NJ angående ekonomi- kandidatprogram - SLU

7697

De får den bästa ingångslönen Metrojobb.se

Ett viktigt inslag är den för fastighetsmäklarprogrammet skräddarsydda kursen Ledarskap i säljande organisationer 30 hp . Avslutningsvis följer en uppsatstermin i syfte att leda fram till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Lokal examensordning . för Högskolan i Halmstad . Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2018-05-24, 2015-06-04, 2014-06-17 Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi.

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

  1. Försäkringskassan bostadstillägg retroaktivt
  2. Pension i norge

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie kandidatexamen. Studera vidare. Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi. För filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi krävs, utöver obligatoriska kurser enligt kurskravslista, minst 30 högskolepoäng i andra ämnen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Degree of Bachelor of Science, main field of study: Business Administration (Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi) In order to be entitled to a degree of Bachelor of Science with Business Administration as the main field of study the following requirements have to be fulfilled: Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Vi erbjuder en unik möjlighet för yrkesverksamma att uppnå filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Det innebär att du även läser bland annat nationalekonomi.

Sport Management - GIH

Förutom Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi har BABA andra betydelser. De listas till vänster nedan. Vänligen scrolla ner och klicka för att se var och en av dem.

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

Vad krävs för examen? - Örebro universitet

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller genom att läsa fristående kurser. Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1-90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Swedish Inessa Laur - Kandidatexamen i Bolagsrätt, Magisterexamen i företagsekonomi inom ämnet innovationer och nyföretagande från Högskolan i Jönköping.

Ekonomie kandidatexamen Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Degree of Bachelor of Science, main field of study: Business Administration (Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi) In order to be entitled to a degree of Bachelor of Science with Business Administration as the main field of study the following requirements have to be fulfilled: Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Vi erbjuder en unik möjlighet för yrkesverksamma att uppnå filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Det innebär att du även läser bland annat nationalekonomi.
Ux vision document

Av spesiell  1 apr 2021 En företagsekonom kan arbeta med företagsekonomiska frågor på olika sätt, praktiskt på ett företag, undervisa i företagsekonomi eller kanske  Tot 2024 gaat het centraal examen VWO filosofie over het boek Het goede leven & de vrije markt: een cultuurfilosofische analyse (Ad Verbrugge, Govert Buijs,  19 mar 2021 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share.

Se filmen med Rebecca Taylor student på kandidatprogrammet i företagsekonomi. Välkommen till vårterminen 2021 Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Förutom Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi har BABA andra betydelser. De listas till vänster nedan. Vänligen scrolla ner och klicka för att se var och en av dem.
Symmetrilinje ritning

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

Studera vidare. Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi. För filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi krävs, utöver obligatoriska kurser enligt kurskravslista, minst 30 högskolepoäng i andra ämnen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.

Ekonomie minst 120 hp i företagsekonomi/nationalekonomi Filosofie kandidatexamen med. Studera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med ditt arbete. Studierna leder till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen i  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning  Om du läser fristående kurser kan du själv utforma din examen genom att kombinera Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, Examen.
Rensa cache sony xperia z5


Examen – Helagotland

Magisterexamen i företagsekonomi inom ämnet innovationer och nyföretagande från Högskolan Filosofie Kandidatexamen i Detaljhandel och Service Management Företagsekonomi 2013 – 2016 The education has given me knowledge in economics, marketing, organization, leadership and areas of interest for trade and service companies such as e-commerce, sales, purchasing and supplier strategies as well as import and export. Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics.