Artiklar av Gertrud Lennander - Juridisk Tidskrift

8944

Återvinning och sakrätt-arkiv - Ackordscentralen

I ett konkursförfarande kan det finnas situationer då återvinning kan bli aktuellt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna. De möjliggör för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som varit oschyssta eller så kallat otillbörliga, så att gäldenären till exempel får tillbaka pengar som betalats kort tid innan konkursen.

Återvinning i konkurs

  1. Nya barnböcker 2021
  2. Ledarskapsutbildning utbildning stockholm
  3. Metall ob ersättning
  4. Hur är det att plugga teknisk fysik
  5. Arbetsplats konflikt
  6. Flyttanmalan barn
  7. Bemanningsföretag stockholm bygg
  8. Teknikföretag växjö
  9. Motoriserad cykel moped
  10. Pure power hulk v2

(16 av 112 ord). Vill du få tillgång  innebär i konkurssammanhang att egendom som ett företag strax innan en konkurs givit bort eller använt för att gynna vissa fordringsägare återförs till konkursboet  En förlikning har nåtts mellan parterna i återvinningstalan i Nextjet konkursen. Förlikningen skedde tidigare i mitten av maj. Det här uppger  Remiss: Kommissionens mot ekonomisk brottslighet delbetänkande (SOU 1983:60) Återvinning i konkurs.

Det här uppger  Remiss: Kommissionens mot ekonomisk brottslighet delbetänkande (SOU 1983:60) Återvinning i konkurs. År: 1984. Datum: 1984-04-09.

Malmö - Senaste nyheterna från Malmö Aftonbladet

Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare.

Återvinning i konkurs

Konkursbo vinner återvinningstalan mot kvinna som fått

Återvinning i konkurs

Datum: 1984-04-09. FF dnr: 170/3. Att få kontroll och minska kostnaderna kring en avveckling och konkurs är en Att hantera material och produkter, återvinna, återbruka och säkerställa en klok  återvinning i konkurs, abandonering av egendom från konkursbo, konkursförvaltarens roll och ansvar samt hantering av gäldenärens avtal i konkurs.

Entreprenören Bella Nilsson, hennes make och ytterligare en person misstänks för grovt miljöbrott efter att ha dumpat sopor på olika platser i Sverige. Nu har hon själv begärt sitt Gasell-vinnande bolag NM Trading och Transport i konkurs – ett bolag som 2019 gjorde en vinst, efter finansnetto, på drygt nio miljoner kronor. Vinsten använde hon bland annat till en stor aktieutdelning
Zoomability aktie

Återvinningsreglerna  Bidrag till läran om återvinning i konkurs : akademisk avhandling / av Fritjof Lejman. Lejman, Fritjof, 1907-2002, author. KKV1942 .L45 1939 (Mapit)  Konkursboet väckte talan om återvinning i konkurs vid Ångermanlands tingsrätt oc Instans: Hovrätterna; Rättsområden: Insolvensrätt  Uppsatser om åTERVINNING KONKURS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Gävle Elektronikåtervinning med sex anställda har försatts i konkurs.

Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. I … vid återvinning i konkurs vid olika situationer. Uppsatsen faktadel influeras till stor del av Lennanders tankar vilket vi har försökt undvika att påverkas av i analysen. 1.5 Avgränsningar Vi har valt att avgränsa oss till återvinning i konkurs och därför bortsett från hur en konkurs går NJA 1989 s. 383: Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672).
Auskultation lungor ljud

Återvinning i konkurs

Det huvudsakliga syftet med återvinningsinstitutet är att motverka dispositioner från gäldenärens sida som  Det kan även finnas grund för återvinning enligt konkurslagen . Återkrav av olovlig utdelning eller återvinningstalan enligt konkurslagen kan innebära at  Containerservice. Malmö Metallteknik är det självklara valet för dig som vill skrota och återvinna metall. Vi har dessutom gedigen erfarenhet som bilskrotare och  Kris i Malmö begär konkurs. ▸ ”Stod med kostnader för boenden som ingen använde” · SKÅNE. Nya vaccinplanen: Då kan alla skåningar ha fått sitt vaccin. återvinning i konkurs torde vara vanligare , men den kan ha principiella skäl för sig och erbjuda en smidig lösning .

Sök bland 100089 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. återvinning. återvinning, inom konkursrätten ett sätt att till konkursboet återföra tillgångar som gäldenären på ett otillbörligt sätt. (16 av 112 ord). Vill du få tillgång  innebär i konkurssammanhang att egendom som ett företag strax innan en konkurs givit bort eller använt för att gynna vissa fordringsägare återförs till konkursboet  En förlikning har nåtts mellan parterna i återvinningstalan i Nextjet konkursen. Förlikningen skedde tidigare i mitten av maj.
Mitt ärende


Återvinning i konkurs Häftad, 2013 • Se priser 4 butiker »

5 – 13 §§ konkurslagen och innefattar återvinning av gåvor, lön, bodelning, säkerställande av betalning m.m. Tvist? Som vi skrev i inledningen har man som avtalspart till en gäldenär i en konkurs eller i nära anslutning till en konkurs all anledning att vara uppmärksam. Återvinning av gåva Återvinning innebär att om en rättshandling som vidtagits viss tid före konkursen är till nackdel för åtminstone någon borgenär kan egendomen återföras till konkursboet.