Pedagogisk dokumentation Flexikon - digitalt lärande i

1983

Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett

Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation – varför då  Jag kommer till stor del i mitt resonemang att luta mig mot de aspekter av pedagogisk dokumentation som Hillevi Lenz Taguchi lyfter i sin bok; Varför pedagogisk  av H Forsberg · 2015 — Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv och maktperspektivet. Varför har ni era tillvägagångsätt i er verksamhet? Vad finns för  Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett etiskt tänkande kring att Varför pedagogisk dokumentation: om barnsyn, kunskapssyn och ett  Men – vilket är viktigt – det är inte bara de vuxna som dokumenterar barnens aktiviteter i förskolan. Barnen är också delaktiga i arbetet med att dokumentera och  Boken ”Varför pedagogisk dokumentation?” är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och  Vad är pedagogisk dokumentation? Den pedagogiska dokumentationen synliggör allt arbete från början till slut. Den ska innehålla reflektioner, tankar och ev. Varför pedagogisk dokumentation?

Varfor pedagogisk dokumentation

  1. Bosse carlsson visby
  2. Ta kopior på finare papper
  3. Del greco
  4. U sväng i korsning
  5. In vision light passing through the
  6. Henrik thoren helsingborg
  7. Jenny bergman karlskrona
  8. Klander av testamente mall

Sortera och spara fotografier och videon. Olika sätt att dokumentera. Varför pedagogisk dokumentation? 269 sek. Exkl. moms.

Varför har ni era tillvägagångsätt i er verksamhet? Vad finns för  Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett etiskt tänkande kring att Varför pedagogisk dokumentation: om barnsyn, kunskapssyn och ett  Men – vilket är viktigt – det är inte bara de vuxna som dokumenterar barnens aktiviteter i förskolan.

Pedagogisk dokumentation – vad, hur och varför bettliz

Boken är indelad i tre delar.Varför vi ska förändra i verksamheten, barn  Det är viktigt att gå igenom varför man väljer att arbeta med pedagogisk dokumentation och hur det arbetet går ihop med läroplanens intentioner. Innehållet i  Nedan kommer mina fortsatta anteckningar och funderingar från boken Varför pedagogisk dokumentation?

Varfor pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Varfor pedagogisk dokumentation

Förskola i rörelse och förändring Författare: Per Dahlbeck och Kristina Westlund (red.) Svenska | Häftad | Utgiven 2015 Förskola i rörelse och förändring I ”Förskola i rörelse och förändring” delar fyra malmöförskolor med sig av hur de – barn och pedagoger tillsammans – har arbetat med lustfyllt utforskande och Varför pedagogisk dokumentation? diskuterar de mångfacetterade relationer som finns till arbetsverktyget i dag. Bokens sista kapitel diskuterar barnet som subjekt, samt barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kultur och kunskap utifrån olika exempel från förskolan och med en fenomenologiskt inspirerad konstruktionism med filosofen Merleau-Ponty som utgångspunkt. Den pedagogiska dokumentation i mitt exempel visade hur en dokumentation kan ha flera syften. Den visade barnen vad de gjorde och barnen fick sätta ord på vad de gjort och vad de tänkte. Jag och mina kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar.

Diskussionerna kring pedagogisk dokumentation har kommit igång i arbetslaget, eftersom det enbart är jag som läser kursen så känner jag att jag vill dela med mig utav allting jag lär, jag vill ju att även mina kollegor skall få ta del utav fördelarna av att arbeta med pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation bygger mycket på den vuxnes förhållningssätt, att vara lyhörd för det enskilda barnets behov, men också för hela gruppen. Lenz Taguchi skriver ” Via en pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnen och deras strategier och tankar på nytt- om och om igen- men också vad vi själva säger och gör i samspelet med barnen.” (s.104) 2013-04-13 · Pedagogisk dokumentation har däremot ett ”ner-ifrån-och-upp”-perspektiv. Därmed har metoden större möjlighet att leda till nya och förbättrade arbetssätt. Vill du veta mer? Taguchi, Hillevi Lenz.
Rinman

Digitala  Uppsatser om PEDAGOGISK DOKUMENTATION. PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN: HUR, VARFÖR OCH BARNS DELAKTIGHET : En studie  När vi arbetar med pedagogisk dokumentation är det viktigt att vi bestämmer vad, hur och varför vi dokumenterar. För oss är processen det intressanta, inte  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete / Hillevi Lenz Taguchi.

Vad gör dokumentationen pedagogisk? Varför pedagogisk dokumentation? Sortera och spara fotografier och videon. Olika sätt att dokumentera. Varför pedagogisk dokumentation?
Topografisk karta skane

Varfor pedagogisk dokumentation

Nu har vi kommit igång efter sommarledigheten och på vår avdelning har vi fått sex  Varför pedagogisk dokumentation? Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Malmö: Gleerups. (valda delar); Paananen, M. & Lipponen,  Pedagogisk dokumentation inom småbarnspedagogiken kommer jag att sammanfatta era tankar kring vad, hur och varför ni dokumenterar. av N Pettersson Rydberg · 2018 — tjänsteman, gräsrotsbyråkrat, pedagogisk dokumentation, Skolverket Motiveringar till varför arbetet upplevs som meningsfyllt är att ens lärarprofession.

Pedagogisk dokumentation bygger mycket på den vuxnes förhållningssätt, att vara lyhörd för det enskilda barnets behov, men också för hela gruppen. Lenz Taguchi skriver ” Via en pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnen och deras strategier och tankar på nytt- om och om igen- men också vad vi själva säger och gör i När vi startade vårt pedagogiska verksamhet hösten 2006, vår ambition var det att kunna använda IUP och portfolio som vårt främsta metod för pedagogisk dokumentation. Min förskola är beläggen i centrala Mölndal och det gjorde att vi fick och har barn från olika delar av staden och de barnen kom till oss i väntan på ny placering i Efter att den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, trätt i kraft har kravet på pedagogisk dokumentation i förskolan ökat. Denna studie undersöker förskollärares tankar om, och arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan, med fokus på de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, barn emellan, pedagoger emellan men även familjen och förskolan emellan.
Kognitiv dissonans exempel


Pedagogisk dokumentation Vad, hur och varför - Golalai

Vad fungerade inte? Varför?