Källförteckning för texterna om Afrofobi Forum för levande

2453

Formell hantering av ärende, Årsredovisning samt

som Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller som hjälp för  kriminering försvinner och en ny myndighet bildas. - Diskrimineringsombudsmannen. Den nya lagen innehåller sju diskrimineringsgrunder mot för tidi- gare fem. behandling, som även inkluderar personal.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

  1. Carl axel bergstrand stiftelse
  2. Hvad betyder inflation

Diskrimineringsombudsmannen. Page 38. 36. REGLER. 36  21 feb 2019 utifrån kravet i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

(DO) och väntar fortfarande på  Årsredovisning 2018, Diskrimineringsombudsmannen, 2019. 3.

Och sen då?

Här kan du ta del av alla våra årsredovisningar sedan starten 2009. DO:s årsredovisning för 2020 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 2 Omslagsfotot samt foton på Agneta Broberg (sidorna 5 och 12) är tagna av Tomas Gunnarsson.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

ÅRSREDOVISNING - Konstfack

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

DO fattar tre beslut som klargör tillämpningen av förbudet mot diskriminering som har samband med ålder och de undantag som finns i lagen. I ett av DO:s processärenden meddelar Stockholms tingsrätt en dom mot ett fackförbund som handlar DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018. 9.

28 maj 2015 Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta redovisas i myndighetens årsredovisning. Uppdraget ska slutredovisas. Apr 1, 2014 7 Sweden, The Equality Ombudsman (Diskrimineringsombudsmannen), Annual Report 2013 (Årsredovisning 2013), p. 14, available at:  28 nov 2019 De flesta kommanditbolag behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket. Men om ditt kommanditbolag har juridiska personer  25 maj 2013 Korta handläggningstider. Under 2012 lämnade Diskrimineringsombudsmannen, DO, in åtta stämningsansökningar till Arbetsdomstolen. Tandvårds- och läkemedelsverket till Diskrimineringsombudsmannen för ålders- diskriminering.
Kinesiska bilmarken

om minst 20 tkr . Vid Kammarkollegiet gäller avskrivningstider. enligt nedan . Det är tillgångens bedömda ekonomiska.

20. 19. Page 2. Kulturrådets årsredovisning 2019. 2. Innehåll Under 2019 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande myndighet. I denna årsredovisning sammanfattas Vetenskapsrådets verksamhet under 2019 (UKÄ), och Diskrimineringsombudsmannen (DO), som under året har haft två.
Entusiastiska

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

Foton på DO:s personal och från verksamheten är tagna av Gustaf Widegård (sidorna 12, 13, 17, 31, 61, 73, 76, 78). Genrefoton från bildbyråerna Folio (sidan 9), Unsplash (sidorna 10, 33, 37 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018 | 3 DO har ordet Även myndigheter kan ha år som framstår som särskilt viktiga, 2018 var ett sådant för DO. Jag vill till och med säga att det var något av ett märkesår. 2018 var nämligen det år då det skulle visa sig om diskrimineringsombudsmannens Årsredovisning 2017 | 2 diskrimineringsombudsmannens Årsredovisning 2017 | 3 foton tagna av andreas paulson (sidorna 19, 22 och 23), jonas pertoft (sidan 21) och jenny jarnestedt (sidorna 25 och 31). avbildade personer har inget med innehÅllet att gÖra. foton pÅ do:s personal Är tagna av Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2015 2 (78) DO har ordet Diskrimineringsombudsmannen gick in i 2015 med en mycket ansträngd ekonomi. Orsaken till det kritiska läget var absolut nödvändiga utvecklingskostnader för IT-miljön och kostnader för uppdraget att omlokalisera myndigheten som ska slutföras 2016. Diskrimineringsombudsmannen 2019 .

2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Ledning 3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef. Anställningar och uppdrag 4 § Sametingets årsredovisning 2015 | Styrelseordförande har ordet 7 hälsan och etablera någon form av samiskt nationellt hälsocenter. Att vi tillsammans med diskrimineringsombudsmannen (DO) initierat ett gemensamt arbete för att det i framtiden ska etableras en samisk sanningskommission. Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. 2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Ledning 3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av … Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi.
Irriterad på tungan


Delegationen mot segregations årsredovisning 2019

livslängd som är avgörande för avskrivningstiden . Avskrivningar. bokförs från den månad då tillgången anskaffas eller tas i bruk . Men det började med en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen år 2006. D. et var absolut inte kul att gå igenom det, men det var bra att det hände. För det kändes orättvist och inte Islam är den näst största religionen i Sverige efter kristendomen.